Guerilla Verde, februarie - mai 2019

În perioada 18 februarie – 7 mai se desfăşoară cea de-a XVIII-a ediţie a caravanei Guerilla Verde, în 18 oraşe.  


Scopul acestei ediţii este de a informa elevii cu privire la importanţa colectării selective şi reciclării deşeurilor. În acest sens, şcolile se pot înscrie în competiţia de colectare a dozelor din aluminiu ECOmania.


Înscrierea în competiţie presupune  şi derularea unei ore de educaţie ecologică, pe baza materialelor puse la dispoziţia profesorilor de către organizatori. 

Calendar

18 februarie – 1 martie Înscrieri prin completarea formularului online;
1 – 8 martie Primire materiale informative despre concurs şi materiale necesare desfăşurării orelor de educaţie ecologică;
11 martie – 12 aprilie Desfăşurare concurs şi desfăşurare ore de educţie ecologică;
15 – 19 aprilie Trimitere raport privind cantităţile colectate;
7 mai  Anunţare echipă câştigătoare. 

 

PREMIU
O tabără de vară de 5 zile pentru întreaga echipă 

 


 

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI DE COLECTARE

DOZE DE ALUMINIU ECOmania - Guerilla Verde 2019

 

Prezentul regulament (denumit in cele ce urmeaza “Regulamentul”) informeaza elevii si profesorii participanti in campania ECOmania - Guerilla Verde despre modul in care se va desfasura aceasta campanie, despre modul in care se poate reduce poluarea si economisi resursele prin colectarea corecta a dozelor de aluminiu goale,despre predarea acestor deseuri intr-un mod corect si prietenos mediului, realizarea activitatilor cuprinse in aceasta campanie de catre elevi si profesori conducand spre schimbarea atitudinii acestora cu privire la colectarea separata a deseurilor si reciclarea acestora in special, in ansamblu fiind vizata protejarea mediului.  

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORII  CAMPANIEI SI REGULAMENTUL OFICIAL PRIVIND DESFASURAREA CAMPANIEI

 

 1. CAMPANIA  ECOmania - Guerilla Verde (denumit in continuare “Campania”) este organizata si desfasurata de catre:

 

ASOCIATIA NON PROFIT ALUCRO, cu sediul in Bucuresti, Sos. Berceni Nr. 106R, sector 4, cod 041919, avand codul de identificare fiscala 27035248 si numar de inregistrare in Registrul Special al Asociatiilor si Fundatiilor nr. 28/19.05.2010, cont IBAN RO11RZBR 0000 0600 1269 8368 deschis la Raiffeisen Bank – Agentia Obregia, reprezentata legal de dl. Cristian Cornea in calitate de Presedinte 

 

In colaborare cu partenerii:

 

CAN PACK RECYCLING SRL, cu sediul social în Bucuresti, sos.Berceni nr. 96, Turn B,et.19,ap. 19-03, avand cod unic de inregistrare 35844622,nr. de ordine in Reg. Comertului J40/4263/201, cont bancar  RO80 INGB 0001 0082 2192 8910  deschis la ING Bank, reprezentata legal de dl. Dragos Alexandru Doru in calitate de director general

 

GREENPOINT MANAGEMENT SA, cu sediul în Bucureşti, Sector 1, Șoseaua București-Ploiești, nr. 9-13, etaj 6, birou 7, având cod unic de înregistrare 37081063, nr. de ordine în Registrul Comerţului J40/1953/22.02.2017, cont bancar RO11 BRMA 0999 1000 7780 3017 deschis la Banca Românească, sucursala Băneasa, reprezentată  prin dl. Dinescu Constantin-Andrei, in calitate de Administrator,

 

Si

 

S.C. MEDIA IMAGE FACTORY S.R.L., cu sediul în Galati, Str. Brailei, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J17/326/2000, C.I.F. RO13053600, având cont bancar RO06INGB0000999900948687 deschis la ING BANK, Sucursala Tipografilor,cu punct de lucru in Bucuresti, Calea Mosilor, Nr. 88, reprezentată prin Nicoleta Talpes – Administrator, in calitate de detinator al marcii Guerilla Verde si agentie de comunicare a prezentei campanii

 

 1. Concursul se desfasoara si cu acordul sau sprijinul  Inspectoratelor Scolare Judetene din judetele: Prahova, Buzau, Vrancea, Bacau, Cluj, Timis, Iasi, Hunedoara, Brasov, Neamt, Alba si cel din Bucuresti, dar nu este limitat de obtinerea acestuia.

 2. Participantii in Campanie trebuie sa respecte termenii si conditiile Regulamentului privind desfasurarea Campaniei

ECOmania - Guerilla Verde.  

 1. Regulamentul va fi adus la cunostinta oricarei persoane interesate prin publicarea acestuia pe  www.alucro.ro www.everycancounts.ro , www.guerillaverde.ro, www.reciclaredoze.ro . Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca de catre participanti a prezentului Regulament. Prin participarea la aceasta Campanie, scolile sunt de acord cu mentionarea lor in cadrul materialelor realizate de Organizatori.

 2. Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica/completa si/sau schimba Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor, a persoanelor si/sau institutiilor publice ori private implicate in desfasurarea Campaniei, cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia, cel putin pe site-urile organizatorilor. Instiintarea va fi facuta publica pe site-ul www.alucro.ro , www.everycancounts.ro , www.guerillaverde.ro si www.reciclaredoze.ro  si va intra in vigoare imediat dupa publicare. Participantiilor le revine obligatia de a verifica saptamanal site-urile sus mentionate pentu a fi la curent cu eventualele modificari.


SECTIUNEA 2. NATURA CAMPANIEI SI SCOPUL ACESTEIA.


2.1. Campania presupune diseminarea materialelor educational-informativ editate de catre Organizatori, aceste materiale cuprinzand informatii despre colectarea si reciclarea dozelor din aluminiu si activitatile cuprinse in aceasta campanie care trebuie indeplinite, modalitatile prin care profesorii si elevii participanti in aceasta Campanie se vor califica in vederea premierii, precum si premiile acestei Campanii.

 

2.2. Obiectivele acestei Campanii sunt:

 • conştientizarea importanţei reciclării corecte a dozelor din aluminiu

 • insuşirea unor deprinderi în spiritul protectiei mediului, în rândul elevilor si al profesorilor

 • dezvoltarea spiritului competiţional prin participarea efectivă la colectarea selectivă a dozelor din aluminiu. Participantii acestei Campanii vor fi recompensati in functie de numarul de doze pe care le colecteaza,de activitatile desfasurate din cele detaliate in acest Regulament la art. 5.2  si numai in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

 • implementarea şi dezvoltarea unui program activ de comunicare şi desfăşurare de activitati ecologice în şcoli, focusat pe reciclarea dozelor din aluminiu , dar in conformitate cu activitatile detaliate in prezentul Regulament.

Nu este obligatoriu ca dozele de aluminiu colectate sa provina doar din activitatile curente ale scolii. Dimpotriva, ORGANIZATORII doresc ca prin acest program sa ajute scolile sa-si fructifice pozitia privilegiata in comunitatea locala prin oferirea catre si prin elevi a solutiilor pentru o problema comunitara inca nerezolvata in totalitate pe plan local: colectarea selectiva a dozelor de aluminiu.

 

SECTIUNEA  3. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI SI DREPTUL DE PARTICIPARE:


3.1. Campania va fi organizata si se va desfasura in urmatoarele orase, respectiv locatii participante:

 1. Agigea

  1. Str. Trandafirului, Nr.1 , sat Agigea, jud. Constanta(interior magazin penny)

  2. Str. Bujorului, Nr.2, Sat Agigea, jud. Constanta (interior magazin Penny)

 2. Brașov

  1. Brașov, Șoseaua Cristianului nr. 5, jud. Brașov (interior magazin Auchan)

  2. Str Turnului. nr 5, Brasov, Jud Brasov (interior magazin Auchan)

  3. Str. Aluminiului, Nr. 6, jud. Brasov (interior magazin Penny)

  4. Str. Spicului, Nr. 7A, jud. Brasov (interior magazin Penny)

  5. Str. Prunului, Nr. 3A, jud. Brasov (interior magazin Penny)

 3. București

  1. Sos Gherase, Nr 66-70, Sector 2 (interior magazin Penny)

  2. Bucureşti, Bd. Theodor Pallady nr. 51, sector 3 (interior magazin Auchan)

  3. Bdul Theodor Pallady Nr. 39, Sector 3 (interior magazin Penny)

  4. Bucureşti, Drumul Dealul Bisericii nr. 67-109, sector 4(interior magazin Auchan)

  5. Str Drumul Fermei, Nr 91, Popesti(interior magazin Penny)

  6. Str. Brașov Nr. 25, Sector 6 (interior magazin Auchan)

  7. Bulevardul Iuliu Maniu, nr.446-560, sector 6 (interior magazin Auchan)

 4. Cluj

  1. Cluj-Napoca, str. Al Vaida-Voievod,nr.53-55 ( interior magazin Auchan)

  2. Cluj Napoca, Bd. Muncii nr. 1-15(interior magazin Auchan)

 5. Constanța

  1. Constanţa, Șoseaua Mangaliei nr. 195A(interior magazin Auchan)

 6. Deva

  1. Deva, Calea Zarandului nr. 87(interior magazin Auchan)

 7. Galați

  1. Galați, Bd. Galați nr. 3A(interior magazin Auchan)

 8. Iași

  1. Strada Palas, nr 5C, Cladirea D1-D2, Spatiul Comercial AD2-1, Iasi(interior magazin Auchan)

 9. Oradea

  1. Strada Ogorului nr. 171(interior magazin Auchan)

  2. Str. Seleusului, Nr. 22-24(interior magazin Penny)

  3. Str. Sovata, Nr. 2-4(interior magazin Penny)

 10. Pitești

  1. Strada Constantin Dobrogeanu-Gherea nr. 1(interior magazin Auchan)

 11. Ploiești

  1. comuna Blejoi, sat Blejoi nr. 1.200(interior magazin Auchan)

 12. Râșnov

  1. Str. Garii, Nr. 10(interior magazin Penny)

 13. Săcele

  1. Bdul. G. Moroianu, Nr. 63-67, Sacele(interior magazin Penny)

 14. Satu Mare

  1. Drumul Carei nr. 77-79(interior magazin Auchan)

 15. Sibiu

  1. Sat Șelimbăr, Șoseaua Sibiului km 306+629,44 – 306+990,31(interior magazin Auchan)

 16. Suceava

  1. Calea Unirii, nr.22, 720018(interior magazin Auchan)

 17. Târgu Mureș

  1. Str. Gheorghe Doja nr. 243, 540228 (interior magazin Auchan)

 18. Timișoara

  1. Calea Aradului nr. 56/A ( interior magazin Auchan)

  2. Strada Aristide Demetriade 1(interior magazin Auchan)

 

Profesorii care vor dori sa se inscrie in aceasta Campanie sunt cei care predau in institutii de invatamant gimnazial, liceal, precum si scoli profesionale. Scolile, liceele si scolile profesionale vor fi inscrise in aceasa campanie, fiind reprezentate de profesorii coordonatori care se inscriu, conform art. 5.1.1. din Regulament.

 

SECTIUNEA 4. PERIOADA CAMPANIEI.

 

4.1. Concursul va fi lansat in data de  18.02.2019  si se va desfasura pana la data de 19.04.2019 (inclusiv), cu respectarea orarului normal al institutiilor de invatamant cuprinse in aria de desfasurare a Campaniei precizata la art. 3.1 din prezentul Regulament. Profesorii care doresc sa participe la aceasta campanie vor trimite, pana la data de 01.03.2019, Anexa 1 din prezentul Regulament catre organizatori, conform art. 4.2 din Regulament.

 

4.2. Etapele proiectului vor fi urmatoarele:

 • 18 februarie  – 1 martie 2019  - lansarea programului de catre Organizatori si comunicarea lui catre scolile generale, liceele, si scolile profesionale din orasele precizate la art 3.1. din prezentul Regulament si catre Inspectoratele Scolare aferente;

 • 18 februarie – 1 martie 2019 -  inscrierea profesorilor coordonatori in acest proiect prin completarea formularului electronic publicat pe site-ul organizatorilor, iar ulterior completarea şi trimiterea Anexei 1(Acord de parteneriat). In urma primirii acestui formular, Organizatorii vor trimite in cel mai scurt timp posibil o confirmare de primire a Anexei 1 si confirmare a inscrierii cadrului didactic care va deveni profesor coordonator al Campaniei in institutia de invatamant din care face parte. Raspunsul va fi oferit pe adresa de mail de pe care s-a trimis Anexa 1.

 • 1 martie – 8 martie 2019 -  transmiterea materialelor informative, de catre Organizatori catre profesorii coordonatori inscrisi in Campanie, denumit in continuare „Kit-ul profesorului”;

 • 11 martie – 12 aprilie 2019 – desfasurarea activitatilor de catre profesorii coordonatori in cadrul scolilor cu care s-au inscris in Campanie. Activitatile sunt detaliate la Sectiunea 5, Art. 5.2. din prezentul Regulament;

 • 15 aprilie – 19 aprilie 2019 – raportarea activitatilor desfasurate care sa includa poze, scurt testimonial si cantitati colectate pe baza voucherelor cf Anexei 2.

 • 7 mai 2019  – anuntarea castigatorilor in aceasta campanie si transmiterea detaliilor complete despre premiu.

 

SECTIUNEA 5. MECANISMUL DE DESFASURARE si ETAPELE CONCURSULUI

 

5.1 Campania se va desfasura conform  prezentului Regulament:

 5.1.1. ETAPA I -  Inscrierea scolilor in Campanie in perioada 18 februarie – 1 martie 2019 prin completarea formularuli online publicat pe site-ul organizatorilor şi prin trimiterea Anexei 1 la prezentul Regulament, document completat, semnat si stampilat la  adresa de e-mail: office@imagefactory.ro. Nu se iau in considerare formularele care nu sunt completate cu toate datele solicitate.

 

5.1.2 ETAPA II - In cadrul celei de-a doua etape, respectiv intre 1 martie – 8 martie 2019, va avea loc campania de informare si diseminare a “KIT-urilor profesorilor“ oferite gratuit de catre organizatori scolilor inscrise, in speta, fiecarui profesor din fiecare institutie de invatamant inscrisa in campanie. Materialele vor fi transmise online la adresa mentionata in Anexa 1.

 

5.1.3 ETAPA III – Colectarea propriu-zisa a dozelor de aluminiu, precum si desfasurarea activitatilor educative de catre profesorii coordonatori in institutiile de invatamant pe care le reprezinta in aceasta Campanie. Aceste activitati vor fi coordonate de profesorul inscris in campanie si se vor desfasura in 11 martie – 12 aprilie 2019.  Activitatile cuprinse in aceasta campanie sunt prezentate la art. 5.2.

5.1.4. ETAPA IV- Raportarea cantitatilor colectate pe baza voucherelor, cf ANEXA 2  si a activitatilor desfasurate care sa includa poze, scurt testimonial, in perioada 15 aprile-19 aprilie 2019.

5.1.5 ETAPA V –Stabilirea castigatorului conform criteriului cea mai mare cantitate de doze colectate, in perioada 20 aprilie-6 mai 2019.

5.1.6 ETAPA VI- Anuntarea castigatorilor in aceasta campanie, in data de 7 mai 2019 si transmiterea detaliilor complete despre premiu.

 

 

Nota explicativa:

Prin DOZE DIN ALUMINIU se va intelege orice forma si dimensiune de ambalaj / recipient reciclabil provenit de la bauturi / sucuri / energizante pe care este inscriptionat semnul AL.

 

5.2. DESFASURAREA ACTIVITATILOR DE CATRE PROFESORII COORDONATORI

 

Profesorii inscrisi in campanie vor desfasura activitatile cuprinse in acest Regulament. Rezultatele acestor activitati vor fi evaluate de Organizatori. In urma evaluarilor se va determina clasa castigatoare a acestei Campanii.

 

a)  sustinerea a cel putin o ora de ECO Educatie la nivelul clasei inscrise. In cadrul acestei ore de ECO Educatie, profesorul  va prezenta elevilor materialele educative primite de la organizatori, in forma in care acesta considera ca e cel mai bine asimilata informatia de catre elevi.

Programarea respectivei ore se va anunta catre Organizatori (mail: office@imagefactory.ro ) cu cel putin 3 zile intainte de ziua in care a fost programata, existand posibilitatea ca la ora sa asiste un reprezentant al Organizatorilor. Prezenta reprezentantului organizatorilor va fi anunta din timp.

b) colectare doze aluminiu conform procedurii de colectare si centralizarea cantitatilor colectate.

PROCEDURA COLECTARE

 • Toate dozele colectate vor fi depuse in aparatele de colectare EcoCan instalate in locatiile mentionate in Regulament. Participantii trebuie să introducă dozele de aluminiu urmând instrucțiunile de folosire de pe aparat și să aleagă opțiunea DONATIE din cele trei optiuni afisate de aparat.

 • La finalul depunerii dozelor, aparatul va emite un bon pe care profesorul coordonator are obligatia sa il pastreze in vederea raporatarii.

 • Vor fi luate in considerare doar bonurile emise in perioada campaniei, respectiv 11 martie – 12 aprilie 2019.

c) completarea tabelului din Anexa 2 si trimiterea acestuia insotit de un scurt testimonal, la adresa office@imagefactory.ro 

 

SECTIUNEA 6. Premiul oferit de catre organizatori in cadrul acestei campanii este o tabara de vara pentru elevii clasei castigatoare.

 

1.Organizatorii nu vor acorda vreun premiu, vreo despagubire in bani sau alte beneficii Participantilor care nu respecta sau nu intrunesc intocmai cerintele Regulamentului.

2.Rezultatele concursului nu pot fi contestate decat pentru erori materiale sau lipsa documente, care pot fi completate in termen de maxim 2 zile de la anuntarea rezultatelor. Orice alte motive de contestare nu sunt admisibile.

3. in cazul in care doua clase sunt la egalitate se va proceda la tragere la sorti filmata si transmisa pe site-ul www.guerillaverde.ro.

4. daca dintr-o clasa nu participa totii elevi, se accepta ca maxim 5 elevi din alta clasa/scoala care doresc sa se inscrie in campanie sa faca parte din clasa respectiva. Prin acest lucru, organizatorii doresc sa incurajeze actiunile comune cu specific ecologic bazate pe prietenie si incurajeaza formarea de grupuri care promoveaza aceste tip de activitati

 

SECTIUNEA  7.  INCETAREA / INTRERUPEREA CONCURSULUI

7.1. Concursul poate inceta inainte de data de 12 aprilie 2019 in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora ori in cazul intervenirii oricarei situatii ce poate periclita desfasurarea Concursului, inclusiv in cazul aparitiei oricarei imposibilitatii a Organizatorilor (independente de vointa lor) de a asigura continuarea in cele mai bune conditii a Concursului.
7.2 Concursul mai poate inceta inainte de 12 aprilie 2019 ori poate fi suspendat oricand in baza deciziei Organizatorilor cu conditia ca acesta sa anunte in prealabil o astfel de situatie.

SECTIUNEA 8. LITIGII

8.1 Eventualele litigii aparute intre Organizatori si participantii la Concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorilor.
8.2 Legea aplicabila oricarei activitati intreprinse in legatura cu organizarea si desfasurarea Concursului este legea romana.

SECTIUNEA  9.  REGULAMENTUL

19.1 Regulamentul este intocmit si va fi adus la cunostinta elevilor si profesorilor, in mod gratuit, in cadrul oricareia dintre institutiile de invatamant unde se desfasoara Campania. De asemenea, prezentul Regulament este disponibil gratuit oricarei persoane interesate prin accesarea site-ului www.alucro.ro ,www.everycancounts.ro, www.guerillaverde.ro  si www.reciclaredoze.ro .

19.2. Prezentul Regulament contine in total 7 pagini.  

SECTIUNEA 10. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

10.1. Prin participarea la Concurs, participanții isi exprima pe deplin acordul lor liber, expres si informat ca datele lor cu caracter personal obținute de Organizator conform campaniei, denumite în continuare „Informația”, să fie prelucrate de către acesta, în următoarele scopuri: organizarea si desfășurarea Campaniei, publicarea fotografiilor realizate in timpul campaniei pe conturile social media ale organizatorului si indeplinirea obligatiilor fiscale de plata a impozitelor. 

Datele Participantilor nu vor fi transmise catre alti terti, cu exceptia autoritatilor fiscale si a utilizatorilor site-urilor indicate in prezentul regulament.

10.2. Informația va fi prelucrată de către Organizator si Parteneri, in calitate de imputerniciti ai Organizatorului,  în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 si ale Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste protectia datelor cu caracter personal (incepand cu 25 mai 2018).

10.3. Participanţilor la Concurs le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date si de ale Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste protectia datelor cu caracter personal (incepand cu 25 mai 2018), în urma cererii scrise a participantului, datată şi semnată, expediată la adresa Sos Berceni nr 106R, sector 4, Bucuresti cod postal  041919 în atenția Lidia Golescu, email gdpr@canpack.com.

Astfel, participantii se bucura inclusiv de urmatoarele drepturi:

 • dreptul de acces la date: orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de către acesta;

 • dreptul de intervenţie asupra datelor: orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit:

 1. după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;

 2. după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii

 3. notificarea către terţe persoane cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operaţiuni efectuate conform lit. a) sau b), dacă această notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat

 • dreptul de opoziţie: persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare;

 • dreptul la portabilitatea datelor: persoana vizata poate solicita transmiterea datelor cu caracter personal care o privesc intr-un format structurat, utilizat in mod frecvent si care poate fi citit in mod automat, catre un alt operator sau catre sine;

 • dreptul de a adresa o plangere catre autoritatea de supraveghere, respectiv ANSPDCP;

 • dreptul de a va retrage in orice moment consimtamantul de participare la prezenta campanie, in orice moment, fara a afecta legalitatea prelucrarilor efectuate inainte de aceasta retragere;

Participantii nu vor fi supusi unui proces decizional automatizat (incluzand crearea de profiluri). Datele Participantilor vor fi prelucrate pe durata campaniei precum si pe durata stabilita de legislatia fiscala.

 1. In situatia in care considerati că datele dvs. personale sunt prelucrate în mod ilegal, aveti dreptul de a depune o plângere la:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Web site : http://www.dataprotection.ro/

Email:      anspdcp@dataprotection.ro

Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336Bucuresti, Romania

Telefon fix:              +40.318.059.211,+40.318.059.212

Descarca ANEXA 1

 

Descarca ANEXA 2  

Descarca ANEXA 2 - tabel cantitati

Descarca regulamentul

 

Copyright © 2019 Guerilla Verde